RUTAS GPS E PATRIMONIO

Xa están a disposición de todos e todas as rutas GPS que dehistoria deseñou para a Dirección Xeral de Patrimonio; atópanse na súa web sobre Patrimonio Cultural Galego.
Son varios itinerarios que nos permitirán achegarmonos dun xeito diferente a algunhas comarcas galegas. Coma sempre, o recurso ao GPS permite deseñar rutas e localizar os sitios sen necesidade de sinais e indicadores, simplemente seguindo as indicacións do trebello. Unha guía en papel para descargar acompaña ao arquivo que permitirá que o noso navegador nos oriente: datos históricos, recomendacións, fotografías, etc.
Todo o necesario para un achegamento distinto tanto ao noso patrimonio como ás comarcas seleccionadas. E sen perderse!