GALLAECIAE MONUMENTA HISTORICA

A web Gallaeciae Monumenta Historica ven de ser presentada e con ela este ambicioso proxecto que busca ser un referente para o medievalismo galego.
Ofrecerase aos usuarios un corpus crecente de textos medievais, con ferramentas de busca en texto libre e descritores. Haberá tamén un espazo para a colaboracion dos usuarios e usuarias, que son convidados a constituír a súa propia comunidade 2.0.
dehistoria é unha das entidades que traballou no deseño e posta en marcha do proxecto, sendo o noso traballo de gran relevancia nas tarefas de preparación dos textos, indización e localización dos materiais complementarios que enriquecen a lectura e interpretación das nosas fontes documentais medievais.
Nestes primeiros pasos ao corpus iránse incorporando títulos procedentes das antigas edicións do propio Consello da Cultura Galega; co tempo, haberá edicións de textos inéditos.