Album de mulleres

Esta é unha singular iniciativa da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega.

É un proxecto de longo percorrido que quer amosarnos a traxectoria vital das galegas que foron antes ca nós a tra vés das biografías dalgunhas delas. Unhas son moi coñecidas, como Rosalía de Castro ou María Castaña; outras, pola contra, son absolutas descoñecidas para a maioría do público, como Isabel de Zendala ou Dolores Rodeiro. Todas son un espello no que atopar valores como o esforzo, o compromiso ou o carácter emprendedor.

dehistoria foi convidada a investigar e compoñer unha desas biografías, a de Dona María Reguera e Mondragón, que vivíu dacabalo entre os séculos XVIII e XIX e desenvolveu unha actividade pública e publicada pouco común na Galicia do seu tempo.

Convidámosvos a ler e aprender dela e a explorar o Album de Mulleres